Tillbaka till startsidan


www.ashtarcommand.se | 2006-10-13

Insänt av:
lennart.fogelberg@comhem.se

Till berörda parter på planeten jorden

Jag kommer beröra saker som kan vara tvivlande.

Under 90-talet fram till idag, har det varit många nyanser av spekulationer om det ena med det andra angående utomjordisk verksamhet. Saker som är svårt att få grepp om. Detta har fört med sig att det uppståt tvivel hos många. Orsaken är att man inte litat på sig själv. Jag tror det beror på en själv i vilket förhållande man står vid.
Kommentar av Lennart 2006.


Ur "Tidskriften "ALPHAOMEGA"


Hur skiljer man Ashtar Command i förhållande till andra UJ?
Under inga omständigheter skall vi förväxlas med Astrala världar med hög teknologisk metallskepp. Några kommer från jorden och månens inre. Många planetära civilisationer är här för att studera jordens transformation. Många av dem representerar olika utvecklingar, somliga har ännu inte stigit upp i sina respektive världar, det vill säga nått hög utveckling. Naturligtvis är några här på jorden för att de har sitt folk på jorden. Andra kommer till jorden för att studera och göra utforskningar. Några kommer från ert solsystem eller från den omaterialiserade tredimensionella motparten till ert solsystem.

Hur du kan kommunicera med oss:
Utveckla ditt självförtroende, när du önskar kontakten med oss. Lita till din intuition, för vi kommunicerar genom telepatisk tanketransmission, telepatiskt bildspråk. Detta sker genom ditt högre mentala själsliga intoning, aldrig genom förvrängda bilden av astral energi. Det existerar astrala spegelbilder på alla mästare. Du kan endast urskilja de högre energierna genom att utveckla din andliga intention och renhet. Vår transmission kan låta som ringningar inuti huvudet eller från hörselgången eller förefaller som dina egna tankar. Vilket fall som helst är vår kommunikation alltid positiva kärleksfulla och bekräftande. Vi kommunicerar också genom det levande ljusets språk som kan ta formen av bildskrift, geometriska figurer, färger. Kommunikationerna kan tas emot både på ett medvetet och på ett högre andligt plan. Det passerar då förbi den lägre mentala kroppen och talar direkt till själen. Mottagaren (du) översätter sedan vår kontakt genom sitt eget referenssystem, sin förståelse, sitt språk. Korrekt förståelse av våra transmissioner, är mycket beroende på graden av individens andliga intoning på dennes känslomässiga och stabilitet. Ännu viktigare, din klarhet i intension.

Vi kan om du vill undervisa dig, om du ber:
Vi förbereder i allmänhet att arbeta med dig när du är fullt medveten men i ett meditativt tillstånd. Vi delger gärna våra meddelanden när du kommit till oss och ber med ett rent hjärta och med en önskan om att få stå i tjänst på detta vis. Vi ger dig all nödvändig träning under dina meditationer eller ditt sömntillstånd. Börja med att träna dig själv i att medvetet uppnå ett Alfa eller Teta tillstånd där du är fullt medveten och passivt observant, samtidigt som du med en särskild fråga i sinnet skriver ner eller tar upp på band, dina intryck - utan att censurera. Med tiden kommer du att utveckla din förmåga. Vi önskar dig lycka till, för alla behöver utveckla sin telepatiska förmåga och alla har vad som behövs för det.

Vad står du vibrationsmässigt?
Vi samt våra ljusskepp är osynliga för dig tills du har höjt din energifrekvens till vår vibrationsnivå och vice versa.
Genom att arrangera om våra molekyler och modifiera koderna för ljus, färg och ljud, kan vi höja och sänka våra vibrations frekvenser och därigenom bli synliga eller osynliga eller förefalla att passera genom ditt mentala synfält. Du kan endast se och höra på den dimensionsnivå som motsvarar din egen energifrekvens. Efterhand som du blir skickligare i att arbeta med och modifiera ditt "mottagningssystem" så att du kan ta in fler multidimensionella band, så kommer du att uppleva och se alla de olika livsformer som du delar med kosmos. Du kommer också att lära dig precis som alla vi gjort, att materialisera, upplösa och att skapa med sinnets kraft allt du behöver. Det är på detta vis som ni så småningom kommer att höja er över det "ägandebehov" som för närvarande styr världen, er jord.

Vi kan ta vilken vacker form som helst när vi kontaktar dig.
Vi är inte begränsade av tid och rum, avstånd eller storlek. Alltså kan vi manifestera som små lysande punkter, en skimrande bubbla, en form lika hög som en skyskrapa eller som ett enormt moderskepp. Våra ljusskepp kallas för Mer-ka-bor, hjulliknande ljusfält som roterar i två motsatta riktningar. Lätta kroppsfarkoster av magnifik skönhet, skapade ur vår kollektiva essens för att kärleksfullt tjäna vårt uppdrag och vår enade intension. Man skulle kunna säga att vi manifesterar som våra farkoster att vi är del av dem, de innehåller också miljöer som är lika verkliga för oss som för er miljö är verklig för er. Våra skepp är alltid strålande vackra med en aura som skimmer av trygghet och vänlighet.

Kärleksmeddelande från "mission control":
Vi sänder er meddelande av kärlek på det universella ljusspråket, uttryckta i sädesfältcirklar, eller i snö och sandcirklar. Vi formar även meddelanden i skyn. Dessa kommer att fortsätta och bli allt fler ända tills er planet och er befolkning inser att ni inte är ensamma, att ni är oerhört älskade och att ni är del av en gigantisk familj. En familj som vill leka med er igen. Vi brinner av längtan att få uppenbara den stora planen ni är del av. Vi längtar efter att få dela det liv i överflöd som Jesus en gång utlovade med er.

Ta mot vår kärlek och vår välsignelse:
Med detta har vi deklarerat något av våra hjärtans avsikter. Vi ber er ta mot vår kärlek som vi så villigt ger till er alla på denna er underbara planet. Nu och för allt framtid vet ni att vi är bröder och systrar, och att vi tillsammans tjänar Jesus Kristus i hans kärleksmission. Vi är himlens budbärare som bringar Allsmäktiges kärlek till hela skapelsen och till den tid som nu skall begynna med fred och överflöd för alla på jorden. På hela kommandots vägnar välsignar jag er. Jag är Lady Athena, känd i er värld som Ashtar-Athena Sheran, som nu skickar detta meddelande till vår familj på jorden.

ADONAI!

Hämtat ur Tidskriften "ALPHAOMEGA" NR: 4 Dec-Jan 1996-97


KOMMENTAR:


Där du ser skeppets framträdande och dess ögonblickliga försvinnande.

Gå även in på denna hemsida:
http://www.cwgthemovie.com/

Projekt Åter jord är nu realitet. Vi bör ha i åtanke att allt inte sker på en gång det är en process som arbetas fram mer och mer för att väcka människan till insikt, dessutom många andra grenar ur samhällsskiktet som bearbetas för att de skall få upp ögonen och inte känna rädsla, snarare tvärtom, välkomna en kärlek som angår alla på jorden. Mer kan jag inte sia om, eftersom detta är stora saker som sker.

Mvh Lennart Fogelberg