www.ashtarcommand.se | 2006-06-28

Här kommer jag att lägga upp fler översättningar när de kommer.

Meddelanden från Ärkeängeln Mikael

genom Ronna Herman
 

http://www.ronnastar.com

"HUR STARK ÄR DIN KÄRLEKS/LIVLINA?"
UTSANDA GENOM RONNA HERMAN
Augusti

Kära mästare, under tusentals år har mänskligheten i den tredje och fjärde dimensionens verklighet fokuserat på att få kärlek, kraft och tillfredställelse från de runt omkring sig via eteriska strängar kopplade till solar plexus för att suga energi från andra på ett horisontellt sätt. Dualitetsspelet har varit ett sätt att försöka ta från andra det som man själv saknar eller tror skulle skapa kärlek eller ge en bra självkänsla och ett värde i livet. Utan att ni ens insåg vad som hände, blev det norm att söka efter positiv emotionell energi och fördelar genom att koppla dessa eteriska strängar till de närmast er, det kan vara familjemedlemmar (särkilt barn eller partners), vänner, bekanta eller medarbetare. Det som verkligen händer när man gör så här är att man fångas djupare i det karmiska spelet av orsak och verkan. Denna livlina som ni skapat eller tillåtit andra att skapa till er och som ni trodde skulle ge er det ni behövde fungerar åt båda hållen, och det som oftast hände var att ni är eller blev tömda eller manipulerade av andra (beroende på vem som är starkast mentalt och emotionellt).

Ja ni har alltid haft Kärleken och Livlinan från den Högsta Skaparen och vår Fader/Moder Gud, för utan den skulle ni upphöra att existera. Men under tiden som ni rörde er längre och längre bort från Livets Källa, blev denna livlina maximalt uttänjd och förminskad till en tunn Ljussträng, och på grund av detta blev den mängd livgivande Elixir som ni kunde ta emot bara ett minimum. Föreställ er att den horisontella energisträngen till andra blev starkare och starkare, som en enorm invecklad väv, som sträckte ut sig längre och längre från er, tog in fler och fler människor och mer och mer störande frekvensmönster under vägen.

Vi vill att ni ska bli medvetna om hur dramatiskt och kraftfullt andra påverkar er, era handlingar och reaktioner när man fungerar på det här sättet. Ni kastas runt på grund av andras nycker, och blir påverkade av de starkaste och populäraste koncepten eller övertygelserna i tiden. Ni försöker leva upp till andra människors normer och följa det ombytliga och ständigt förändrade modet, traditioner och regler som bestämts av dem som har möjlighet att suga energi från andra runt omkring dem. De placerar sig själva som förebilder och experter tills någon kraftfullare träder fram och skaffar sig ”mästerskap över massorna” för en tid. I det förflutna och i hög grad fortfarande har majoriteten av Jordens människor kontrollerats av dem som har politisk, religiös och industriell makt, för majoriteten av dessa grupper sänder konstant ut åsikter och propaganda för att hålla massorna i schack med löften att lösa allas problem och göra deras liv bättre. De har försökt hålla er i ett ”flocktillstånd” där ni villigt följer ledarna utan att ifrågasätta för ni försöker känna er trygga, och ni behöver inte fatta några utmanade livsavgörande beslut. I vekligheten har avsikten varit att hemligt och tyst ofta genom rädsla och otrygghet, ta och bevara kontrollen över massorna och suga så mycket energi som möjligt genom energisträngsprocessen.

Vi har många gånger sagt att det har behövts mycket mod och beslutsamhet för att kliva ut ur de accepterade populära övertygelserna i det kollektiva mänskliga medvetandet, som är en tät, kvävande sammansättning av negativa tankeformer som har gjort er kraftlösa och förslavade under tusentals år.

Vi har understrukit vikten av att nå ett ”självbestämmande Varandetillstånd” vilket innebär att återta och integrera alla er Varelses många facetter, det är en förutsättning för att massorna ska kunna påbörja processen att ”återvända till Enhet”. Man måste börja med att kapa alla energisträngar och bindningar som man har skapat till andra under många liv, och genom att bryta alla de överenskommelser som inte längre tjänar ert högsta bästa, gamla överenskommelser, nuvarande och framtida, i den här eller andra verkligheter. Vi har gett er många övningar och instruktioner hur detta kan göras effektivast, och uppmanar er starkt att fullfölja denna process i er Pyramid av Ljus i den femte dimensionen. I den miljön fungerar ni på själsnivån och förbigår alla egots förvrängningar och missuppfattningar. Det är också ett av de snabbaste och mest effektiva sätten att balansera och harmonisera gamla karmiska problem när ni försöker kliva av karmahjulet till ett tillstånd av nåd.

Ni måste återskapa, stärka och expandera er Livlina så att ni gradvis kan integrera den maximala mängden Kärlek/Ljuselixir. Vi har talat om för er att den höga energin från den Högsta Skaparens hjärta nu strålar ned över Jorden och mänskligheten via pyramiderna i den femte dimensionen, och genom Ljusstäderna. Ni måste förbereda er och göra er redo för denna fantastiska gåva och detta dop i Ljus. När ni börjar processen och tillåter den transformerande energi att flöda genom er, kommer ni att gå på en väg av accelererad uppstigning. När ni har besökt den Ljusstad som finns närmast er och tagit emot den första påfyllningen via en av accelerationskammarna för uppstigning, är det som om en kran öppnats och en koppling görs direkt mellan den lämpliga vibrationsfrekvensen och er Livlina. När ni sedan integrerar, processar och projicerar varje nivå av högre vibrationella mönster, kommer ni att tas till nästa undernivå för att ta emot en ännu högre påfyllning av Ljus. När ni förankrar varje ny nivå av Kärlek och Ljus i Jorden och strålar ut den i världen, kopplas den automatiskt till de harmoniska frekvensmönstren från andra Ljusarbetare, skapar, stärker, transformerar Jorden och mänskligheten. Det är viktigt för er att förstå att var ni än bor, finns det en Ljusstad på plats i de högre dimensionerna som ni har tillgång till. Portalerna är tillgängliga för er från era personliga Pyramider av Ljus och därifrån kommer ni att föras direkt till den Ljusstad som finns närmast er, och ni har förmågan att förankra denna fina gåva av Ljus genom samma process. Kan ni inte se perfektionen i denna plan, och den viktiga roll som ni ska spela i denna enorma möjlighet för mänskligheten att nå självmästerskap och ett högre Varandetillstånd? Gradvis kommer ni inte längre att influeras eller beröras av de horisontella disharmoniska frekvenserna, för de transformerande ljusmönstren kommer att rena alla förvrängningar inom era kraftfält och även längre ut. Ni kommer att utstråla kraftfulla, harmoniska mönster som kommer att röra sig ut i ett evighetstecken framför er, bakom er och till höger och vänster om er, och genom detta skydda er från och släta ut och lugna alla de besvärande, förvrängda energierna av kaos på er väg.

Det är viktigt att ni inser att varje fas av den Gudomliga Planen är holografiskt inpräglad i Jordens auriska fält, och det finns en kod eller eterisk impuls som har väckts eller kommer att väckas inom var och en av er vid lämplig tidpunkt. En impuls som kommer att knuffa er, uppmuntra er och inspirera er att fullfölja era viktiga roller i denna plan. Den har utarbetats noggrant så om en av er abdikerar, så är det alltid någon annan modig själ som är redo att ta sig an det givna uppdraget. Den Gudomliga Planen kan inte misslyckas, den är vattentät. För de som inte stiger fram och tar sig an sitt tilldelade uppdrag, är det ett fantastiskt tillfälle som förloras och ganska ofta väljer den själen att gå över. Men allt är inte förlorat, för de kommer att få en ny möjlighet i framtiden att anta sitt mästerskap och fullfölja sin del i den Gudomliga Blåkopian.

Vad ni än tror, så växer vindarna av förändring sig starkare och starkare och de genomtränger allt och alla på Jorden. Allt måste utvecklas eller gå nedåt; inget förblir statiskt. När ni försöker nå självmästerskap, kommer ni att bli mera självsäkra och kommer att acceptera de sanningar som ni får genom personlig erfarenhet, bekräftade via det Högre Jaget. Ni kommer inte längre att acceptera koncept baserade på dogmatisk, blind tro, utan kommer att processa alla nya idéer och teorier genom den egna ”hjärt/själövervakningen”. Vi har varnat er gång på gång att inte acceptera något som någon säger tills ni har bekräftat det som er egen sanning.

Många av er börjar utveckla de medfödda förmågorna clairvoyance (klart seende), och clairaudience (klart hörande); men, antingen känner ni obehag inför era spirande extraordinära krafter eller så misstror ni dem och därför bortser ni från det mesta av den information som ni tar emot från det inre. Det är dags för er alla att utveckla och använda era ”högre sinnen” och ju snabbare ni gör det, ju snabbare kommer ni att nå självmästerskap.

Många har den missuppfattningen att clairvoyance enbart är en process där man ser bilder eller rörliga bilder i sinnet; men många människor tar emot tankepaket eller holografiska bilder i sina sinnen som måste dechiffreras. Clairvoyanta förmågor börjar vanligen med små spontana insikter, och några kan börja se auran runt människor eller Ljusblixtar i ögonvrån. När tredje ögat börjar öppnas eller blir aktiverat, är det vanligt att man ser geometriska Ljusmönster eller ett vackert, pulserande kalejdoskop av färger under meditation. Det är inte ovanligt att ta emot en holografisk tankeform som kan vara en ”trolig framtid”, eller ett koncept som det Högre Jaget försöker att överföra. Troliga framtider är ju just det, och kan ändras, bytas ut eller ändra inriktning genom en positiv avsikt. Urskiljning är a och o innan man accepterar eller agerar utifrån information från någon källa. Detta är den första regeln när det gäller att nå självmästerskap. När det gäller viktiga frågor, och innan man handlar efter det man har fått veta eller fått genom någon annan, ska man alltid be att informationen ska bekräftas i ett fysiskt uttryck så att man vet att informationen är riktig. Det Högre Jaget eller Varelser av Ljus gör inga förutsägelser, för de vet hur snabbt allt kan förändras på grund av människans gåva den fria viljan. Det finns många potentiella ”troliga framtider”, och när man förutsäger en framtida händelse, fokuserar man vanligen på den starkaste troliga framtiden när man ger information. Men allt kan ändras med en blixt av energi och gör det ofta, när energin skiftas från en möjlig händelse till en annan. Förutsägelser om framtida katastrofer ges ofta för att ni ska använda er gåva den fria viljan och tillsammans skapa energier för att förändra framtiden till det bättre. Klart hörande eller clearauidence börjar vanligen med vad som verkar vara bara ett inre vetande och ofta med små sammanträffanden och mindre mirakel. Det känns ibland som en blixt av inspiration från det inre, och vanligen för det med sig nya eller annorlunda koncept eller information. Det kan verka som om ord flödar in i sinnet, och det kan eller inte kan involvera ”inre röster”. Man kan börja få svar på frågor, och information som bli mera komplex när man blir skickligare och kopplar sig till högre vibrationella mönster eller mera ”hög kosmisk information”. Detta kan resultera i att man tar emot detaljerad information som ligger utanför ens kunskapsram; men ni bör vara medvetna om att det är viktigt att ni processar, integrerar och använder alla de högre sanningar eller koncept som ni får till er innan ni får ytterligare vägledning. Ni kommer snart att lära er att dessa gåvor inte bara är underhållning eller för egot eller är en belöning, och om ni inte förblir centrerade och fokuserade på alla högsta bästa, kommer ni snart att förlora de förmågor ni har fått. Anden är aldrig mångordig eller negativ, och all information från en högre källa är alltid inspirerande, upplyftande, uppmuntrande och ger vägledning, men dikterar inte, smickrar inte egot eller kräver full auktoritet. Högre vägledning är alltid för allas bästa, inte bara ett fåtal. Era guider och änglahjälpare kommer att ge er information för att hjälpa er på er väg mot upplysning; men de kommer inte att ge er lösningar på era problem eller information för att lösa en ”krävande situation” eller undvika en livsläxa. Det är emot universums lagar att göra det.

Det är dags för var och en av er att börja ta emot era egna svar och er egen vägledning från det inre och ta tillbaka er Gudomliga Födslsorätt. Det är dags att leva sin högsta sanning, att erkänna och integrera varje facett och aspekt av er Varelse och acceptera mästerskapets klädnad. Kära ni, jag erbjuder er mitt flammande Ljussvärd, mitt svärd av Gudomlig Vilja, sanning och mod, för att hjälpa er befria er från bojorna i det förgångnas illusioner. Kom, jag kommer att vägleda och hjälpa er så som jag har gjort sedan detta stora äventyrs början. Jag är alltid med er.

JAG ÄR Ärkeängel Michael.

utsända genom RONNA HERMAN
Översättning Mona Karlsson

 

"UTDRAG FRÅN DET MEDDELANDE SOM PRESENTERADES I YELLOWSTONES
NATIONAL PARK I MONTANA : NÄSTA STEG I DITT HELIGA SÖKANDE."
UTSANDA GENOM RONNA HERMAN
Juli

Kära mästare, vi bönfaller er att inte placera oss ”där ute” i någon avlägsen, vag värld. Snälla ni känn oss med era hjärtan likaväl som era sinnen, och låt oss smälta samman med er, för vi försöker blanda vår essens med era i den jordiska miljön. Enheten, harmonin och skönheten i er hemmiljö i de högre dimensionerna är mer än ni kan förstå. De av er som har kopplat er till det välsignade tillstånd som råder i de högre världarna har fått en glimt av hur dyrbart, vackert, unikt och fantastiskt det är i ert hem bland stjärnorna. En av våra högsta önskningar är att göra världarna i de högre dimensionerna verkliga för er, den potential ni har lagrad inom er, och de dyrbara gåvor som har legat vilande inom er under så lång tid. Ni har gått i sömnen. Ni har sovit. Ni har skydd och slöjor som har skapat illusioner och förvrängningar i er jordiska verklighet. Ni har befunnit er mitt i ett stort drama i vilket ni har spelat många roller. Ni har blivit vana vid detta drama av överdriven polaritet och dualitet, och det har krävts stor ansträngning, orubblighet och visdom för att bli centrerad, och återvinna kontrollen över egots begärskropp för att nå självmästerskap.
Det är dags att föra fram ett nytt spektakulärt scenario, ett annat program eller verklighet för er att uppleva, ett av mästerskap, av att gå med och leva sin gudomlighet, av att stå rak, strålande och pulserande när man interagerar med andra mästare. Ja detta är er potential, och det skrämmer er lite, eller hur? Ni säger, ”vem jag”? Ja, du och du, ni alla. Ni skulle inte vara här och ni skulle inte läsa dessa meddelanden om ni inte var redo, och vi ärar er för att ni svarat på anropet att börja ett ny andlig resa. Den signal som nu ekar genom detta universum utlöser impulser, minnen och en angelägenhet som ni inte förut upplevt. Det är ett mycket viktigt anrop att gå med i Ljusets Styrkor som ni har svarat på eftersom ni gått med på att resa ned genom alla dimensionerna och uppleva denna mandala av Skapelse på planeten Jorden.
Det är viktigt att ni förstår att denna Skapelses era går mot sitt slut. Mänskligheten förändras. Jorden förändras. Många djur och floran och faunan lämnar dessa världar av yttryck, men de är inte förlorade. Inget är någonsin förlorat. De återvänder till sitt perfekta tillstånd i en värld av högre resonans där de flesta av er inte kan föreställa sig dem. I tredje och fjärde dimensionens massmedvetandes verklighet är det en allmän övertygelse att alla planeter i ert solsystem är öde, och i de tredje och fjärde dimensionerna är de det. Men hur är det i de femte och sjätte dimensionerna där de jäser av fantastiskt liv och vitalitet? Kräver det för mycket av er föreställningsförmåga för att acceptera det faktum att ni reser till dessa unika och olika platser mellan era liv på Jorden?
Vad tror ni att ni gör mellan liven, svävar runt på moln? Går på gyllene gator? Åh, så tråkigt! Ni reser till många fantastiska platser, till andra galaxer, till universiteten och platserna för lärande där ni friskar upp ert minne, och förbereder er för nästa jordiska uppdrag. Ni har också rådgivande uppgifter, för ni förstår ni är de som lär oss hur det är att existera i en fysisk kropp, och uppleva de begränsningar som finns i de komprimerade, förminskade världarna av Skapelse. Ni är de som gör det möjligt för den Högsta Skaparen att förankra det Levande Ljuset av transformation på Jorden. Ni är de som möjliggör uppstigningsprocessen, utan er kan den inte ske. Ni är de som har upplevt det bredaste spektrumet av polaritet och dualitet, och ni är de som måste återvända till ert harmoniska centrum så att ALLA andra kan komma till balans.
Kom ihåg att vi inte ber er att göra något som ni inte gjort förut. Ni har de komponenter, all visdom, allt ni behöver i det inre för att vara eller bli vad som helst som ni kan föreställa er. Om ni kan föreställa er en verklighet och den är i samklang med ert gudomliga uppdrag, för allas högsta bästa, DÅ KAN NI MANIFESTERA DET. Vi understryker detta gång på gång, men ni accepterar ändå inte det som sant. Vad väntar ni på? Ni är de som kommer att skapa de fantastiska Ljusstäderna på det jordiska planet. Ni är de som kommer att skapa de nya heliga kraftcentren dit Jordens människor kan komma för att helas, få näring och transformeras. Ni är de som kommer att hjälpa Jorden att helas och återvinna sin ursprungliga skönhet. Den Högsta Skaparen, vår Fader/Moder Gud och vi tillhandahåller transformationens skapande eld, men det är ni, Jordens Stjärnfrön, som måste integrera denna formel för förändring och stråla ut den till mänskligheten och Jorden.

Vi har ofta talat om att återvända till Enhet; men vi vet att ni ännu inte är medvetna om hur viktigt detta koncept är. Ni kan inte se dessa strömmar av Ljus, men ni är i alla fall sammanlänkande med varje själ på denna planet genom en energiström av Ljus som är mycket, mycket skör, och mycket liten, så det är därför vi säger, ”det som händer en, händer alla”. På något sätt, antingen positivt eller negativt, påverkar allt som sker på Jorden hela mänskligheten, och fortplantar sig också ut i universum i en förminskad eller förstärkt form (förminskad om det är negativ och förstärkt om det är positiv energi). Så när ni försiktigt lyfter och förhöjer er energi och går framåt, strålar ert Ljus ut från er i ett evighetstecken i alla riktningar. Ni öppnar vägen, kära ni. Ni är vägvisarna, och vi ber er att stiga fram och öppna vägen till de Ljusstäder som väntar på er. Vi ber er att förena er med era Ljusbröder och systrar, de av er som är redo och villiga att samlas för att fullfölja nästa fas i den Gudomliga Planen för mänsklighetens uppstigning. Ju fler av er som svarar på anropet och lär sig att nå Ljusstäderna för att förankra uppstigningens Levande Ljus inom er själva och i Jorden, desto snabbare kommer transformationen till den femte dimensionen att svepa över Jorden. Den Enhet och det enhetsmedvetande som Legionerna av Ljus bär kommer att förstärkas kraftigt när ni låter oss Överlysa er och vägleda er genom denna passage till Ljusvärldarna. Som alltid är ni under vår vägledning och vårt beskydd, JAG ÄR Ärkeängel Michael.

INNAN DU PRÖVAR MEDITATIONEN ”LJUSSTAD”, SVARA PÅ FÖLJANDE FRÅGOR:
Är du redo att frigöra alla de gamla inre negativa energierna som du fortfarande bär i det inre, i lämplig mängd och vid lämpligt tillfälle? ** Är du redo att vara en Ljusbärare, ett kärl för högre frekvenser av Ljus? ** Vill du försöka förbli centrerad i hjärtat, och försöka få dina mentala och emotionella kroppar i harmonisk samklang? ** Vill du försöka ta emot den största möjliga mängd Skaparljus som du klarar att bära? ** Accepterar du att använda det du själva behöver, och sedan föra resten vidare ned i Jorden, och utåt till mänskligheten (genom de heliga andningsteknikerna)? ** Är du redo och förberedd på att ta steget mot vägen till accelererad uppstigning under vägledning av dina tilldelade änglaguider och lärare? ** Är du villig att alliera din vilja med gudsjagets för allas högsta bästa. ** Fulländning är inte nödvändig. Allt som begärs av dig är att du ska försöka göra ditt allra bästa. (Be alltid om att allt ska gå enkelt och lätt).

MEDITATION: PORTALER OCH LJUSSTÄDER
Ta flera djupa andetag och släpp ut dem långsamt (eller om du känner till processen, gör flera sekvenser av oändlighetsandningen). Med varje andetag, föreställ dig hur du snabbt går djupt in hjärtat till det Heliga Hjärtcentret. Föreställ dig ett vackert, ljust rum med Diamant kärncellen på en piedestal i mitten av rummet. Den utstrålar alla de tolv strålarnas färger ut i rummet på den nivå och i det mönster som är lämpligt för dig. Se en strålande Varelse av Ljus stå bakom Gudscellen; detta är Essensen av dig i en eterisk form. Se hur Diamant Gudscellen och din eteriska form sammansmälter. Känn eller upplev nu hur du sammansmälter med din eteriska form. Var stilla en stund och upplev den fantastiska känslan skapad av denna sammansmältning med det Högre Jaget.
Föreställ dig på vilket sätt du vill, en vacker sfär av Ljus som sänker sig ned över din egen Ljuspelare, och se hur den genomtränger kronchkarat, och sedan sänker sig nedåt, nedåt, nedåt in i den heliga kammaren i hjärtat. Se hur den omgärdar dig i din eteriska form. Denna sfär av Ljus är skapad just för dig, och den gör det säkert för dig att resa till de högre världarna utan att bli ”överladdad”. Den kommer att bli förfinad och justerad varje gång du reser till de högre dimensionerna så att du alltid kommer att vara inkapslad i en atmosfär av vibrationella frekvenser skapade just för dig.
Upplev nu hur du, i kapseln av Ljus, dras mot det bakre av kammaren, och se sedan hur en dörr snabbt öppnas och hur du dras ut till de högre dimensionerna. Du kommer nu att föras till en personlig Pyramid av Ljus på den nivå i den femte dimensionen som är lämplig för dig. Där finns två änglaguider för att hjälpa dig, och de placerar dig på kristallbordet. Observera nu hur en klart lysande sfär av Ljus omgärdar dig, och du lyfts långsamt upp in i och genom den spetsiga kvartskristallen som hänger över bordet till du kommer ut genom toppen på pyramiden. Du kommer till en spiral av Ljus som är vriden medsols och lyfts snabbt uppåt, uppåt, uppåt. Plötsligt uppenbarar sig framför dig två stora, gyllene bågar: en är ingången och den andra är utgången till Ljusstaden. Du blir vägledd till att gå genom bågen till höger. Där finns två ännu mera strålande änglavarelser som tar emot dig: den ena bär en kraftfull, dynamisk maskulin energi, och den andra utstrålar blid, kärleksfull feminin energi. Du befinner dig nu på den yttersta nivån eller stationen i den sjätte dimensionen (det finns sju underdimensioner på varje nivå). Se dig omkring på den fantastiska skönheten på denna plats. Mjukt ljus strålar från väggarna liksom mångfärgat norrsken. Kristaller i många former, storlekar och färger strålar från det välvda taket och halvvägs ned på väggarna. Korridoren är ganska bred, och längs båda väggarna i gången finns tätt placerade intill varandra, alkover med kristallstolar. Du kan se hundratals av dessa alkover längs med väggarna för de löper runt hela den första nivån av Ljusstaden. Du hör fängslande melodier, vackrare och mer inspirerande än något du har hört förut. Det fläktar svagt och du känner en doft som du inte kan identifiera, men du vet att du känt den tidigare, och den för med sig minnen från en fantastisk tid för länge sedan. Du förs till en av alkoverna, och placeras i kristallstolen. Genast börjar ljusstrålar av alla färger som du kan föreställa dig att skjuta fram från taket, sidorna i den rundade alkoven, och från golvet och innesluter dig i denna accelerationskammare för uppstigning. Gå inåt och observera de upplevelser du har. Var stilla en stund. Det är som om du kan dela dig och genast vara på två platser samtidigt. Du kan känna hur energin genomtränger din eteriska kropp inom sfären, och när du sedan skiftar ditt medvetande, kan du känna din upplevelserna i din fysiska kropp som är placerad på en stol i den fysiska världen. Var stilla igen så du helt och hållet kan känna upplevelsen. Vet att du är badad i den lämpliga och perfekt designade kombinationen av Ljusfrekvenser för ditt bästa, och den maximala mängd som du klarar att ta in just nu.
Andas djupt när du tar in det Levande Ljuset och genomträngs av Livets Gudomliga Elixir. Du kan stanna så länge du vill i kammaren. Vi försäkrar dig, det finns en säkerhetsspärr i denna process, och du kan aldrig få högre energifrekvenser än vad som är lämpligt för dig.
Ljusvågorna minskar långsamt och slutar sedan helt. Du lyfts från kammaren av dina två änglaguider, och det verkar som om de delvis förenar sina Ljussfärer med din så att du är balanserad mellan dem, de bär dig snabbt runt längs med hela den första nivåns omkrets. Du kan se och uppleva gnistor av Ljus stråla ut från dig i den stora korridoren när du går runt och sluter cirkeln. Du lämnar din energisignatur här förstår du, och dina harmoniska jordiska vibrationella frekvenser läggs till det Gudomliga mönstret på denna nivå. Du har fått en dyrbar gåva och du lämnar också en personlig gåva efter dig. En gåva som kommer att läggas i det kosmiska lagret av kunskap för framtida användning. Nu återvänder du till ingången, och du säger farväl till dina ängalvänner. De vägleder dig till den välvda porten mitt emot den du kom in genom, och när du går framåt börjar du din motsols nedstigning tillbaka till din personliga pyramid av ljus. Efter en kort vilostund på kristallbordet, leds du till ingången och kommer snabbt tillbaka ned till din jordiska värld. Andas djupt när du känner att Ljuset börjar genomtränga din kropp. Upplev en kittlande känsla som om en ström av energi genomsyrar själva kärnan av din Varelse och badar dig i Ljus. Låt Ljuset fylla dig i överflöd. När du känner att du har absorberat allt du kan ta emot, låt Ljuset flöda ned genom ditt rotchakra och djupt ned till Jordens kärna. Kom ihåg att fortsätta andas djupt, för andningen är överföraren av denna energi. När du känner att du är klar, känn hur det levande Ljuset börjar stråla ut från ditt solarkraftcenter både framåt och bakåt. Andas ut Ljuset i världen under en kort stund. Börja långsamt andas normalt och fokusera ditt medvetande i hjärtcentret igen. Känn dina fötter mot golvet, rör dina händer och rotera dina axlar när du börjar uppleva din fysiska kropp igen. Andas långsamt och återvänd till fullt medvetande och när du är redo, kan du öppna dina ögon.
** Meditation inspirerad och överlyst av Ärkeängel Michael **
copyright Ronna Herman Star * Quest.

utsända genom RONNA HERMAN
Översättning Mona Karlsson


MEDDELANDEN FRÅN ÄRKEÄNGELN MIKAEL
juni 2006

"ATT LÄRA SIG LEVA I DEN FEMTE DIMENSIONEN."
UTSÄNDA GENOM RONNA HERMAN

Kära mästare, detta är ett viktigt år när Jorden och alla de som bebor den
förbereder sig för nästa steg i hela Skapelsens snabbt ökande medvetande.
Som vi berättade i vårt senaste meddelande, är Städerna av Ljus i de högre
dimensionerna nu stadigt placerade på strategiska platser runt om Jorden,
och portarna till dessa fantastiska städer nu öppna och redo att ta emot er.
Det är ni, Stjärnfröna, som uppmuntras att vidga era andliga gränser
ytterligare och tillåta er själva att gå djupare in i ert Heliga Hjärtas
kammare och Kärndiamant Essensen, och integrera mer och mer av det
Multidimensionella Jaget. Vi ber de av er som stadigt arbetat med att återfå
balans och harmoni, både i den inre naturen och den yttre världen, att åter
igen stiga fram och ta detta stora steg in i framtidens expanderade
verklighet. Precis som ni förde med er en liten mängd levande Ljus till de
lägre dimensionerna i Skapelsen, får ni nu en möjlighet att få tillbaka
större och större mängder av hög Skaparljussubstans. Minns att, som vi
förklarat tidigare, detta är den viktigaste livstid som ni någonsin kommer
att uppleva på Jorden, för ni erbjuds att få tillgång till hela den del av
era Guds Jag och Medvetanden som ni kan bära; men ni måste använda och dela
med er av allt det ni integrerar och kopplar er till, och då kommer till och
med mera att bli tillgängligt för er. Under de gånga åren har ni till olika
grad, gjort er redo att ta emot och fyllas av Skaparens och vår Fader/Moder
Guds höga Levande Ljus, och det har "skakat om och splittrat" era gamla,
begränsade medvetandetillstånd, och nu bygger ni gradvis en ny verklighet
från insidan och utåt. Med era fötter och era nyligen balanserade tre lägre
chakran fast förankrade i de högre nivåerna av den tredje och fjärde
dimensionens verkligheter, gick ni in era heliga hjärtan och centrerade era
medvetanden och sakta men säkert började ni skapa en unik femtedimensionell
miljö: en verklighet som består av er nyligen vunna visdom, tankemönster,
intensioner och gärningar. Ni kan föreställa er detta som en sfär eller en
pelare av Ljus som omgärdar och skyddar er (eller ett mikrokosmos av
Ljusstäderna i de högre dimensionerna). Detta är en miljö anpassad till ert
höga överlysande vibrationella mönster där inget av lägre frekvenser kan
tränga igenom, utan att ni sänker frekvenserna i era "andliga rustningar",
och genom detta tillåter de förvrängda Ljusskuggorna att påverka er.
När ni är redo att göra en inre resa till er närmaste Ljusstad, kommer ni
att föras till den nivå som är lämplig för ert nuvarande "Varandetillstånd",
som för de flesta kommer att vara den första stationen eller nivån i den
sjätte dimensionen (det finns sju stationer eller plan i varje dimension i
denna särskilda universella erfarenhet). För ert välbefinnande och som en
säkerhet för att vara säker på att ni bara kommer att ta emot den mest
fördelaktigaste påfyllningen av hög energi, kommer ni igen att bli inkapslad
i en Ljussfär, och två fantastiska änglaguider kommer att ta emot er och
stanna hos er under hela er vistelse i denna höga, fina miljö. Ni kommer
inte bara att få tillgång till, och fyllas med det Levande Ljuset via
Kammarna av Uppstigningsacceleration, utan ni kommer också att få en ny
aktivering av era Kärndiamant Gudsceller. Detta kommer att hjälpa er att
gradvis förfina det auriska fältet och snabba upp processen att återfå den
vackra kroppen av Ljus, så att ni kan projicera ut mer av er inre
utstrålning i världen. Ni kommer också gradvis att få tillgång till högre
nivåer av hjärnan där Ljuspaketen av visdom är lagrade: er kosmiska
intelligens, er härstamning, och också era Gudomliga uppdrag, och en
detaljerad historia över er resa genom denna universella erfarenhet.
Inspirerad tanke, ny kreativa processer och uppfinningar kommer ofta till
fysiskt uttryck genom en inkoppling till dessa Ljuspaket som är lagrade i
era hjärnor.

Ni kommer inte enbart att ta emot en personlig påfyllning av Ljus, utan ni
kommer också att bli mottagare av högre vibrationella mönster av Ljus, och
när ni integrerar dessa höga frekvenser, kommer ni att bli framtidens
levande Ljus Varelser: vackra kristallina former av högre medvetande som
innehåller vår Fader/Moder Guds attribut, egenskaper och dygder Gudsfrön
inkapslade i kroppar av kött, Levande Ljus som manifesterats. Genom era
intentioner, kommer ni också att förankra detta Ljus djupt i Jorden och runt
om i världen, så att Jorden kommer att fyllas med Gudomligt transformerande
Ljus från ovan och från det inre.
Det är viktigt att ni helt förstår vikten av att vistas i Pyramiden av Ljus
och Kraft i den femte dimensionen. Det är inte bara en plats till för att
hjälpa er bli mästare av medskapande, den var skapad för att hjälpa er
frigöra, förfina och ta bort all negativ karmisk programmering från den
tredje och fjärde dimensionen, men det också det första steget av många när
ni gradvis förbereds för att nå högre och högre frekvenser av Ljus. En stor
mängd Ljuspyramider är utplacerade i detta universum, likaväl som många
andra geometriskt formade Vägstationer som hjälpte er bli acklimatiserade
och vana vid de lägre och tätare nivåerna av Ljus, när ni delade era större
Jag och reste utåt till de yttersta gränserna av Omniversell Skapelse. Nu är
den tid kommen när de gamla profetiorna kommer att uppfyllas; ni kallas nu
att återvända till världarna av Levande Ljus.
Desto mera tid ni spenderar i er Pyramid i den femte dimensionen, ju
snabbare kommer ni att kunna nå områden av till och med högre
frekvensmönster och till och med större aspekter och kvaliteter av
Skaparmedvetandet. Att projicera sitt medvetande till Pyramiden innan man
somnar är ett utmärkt sätt att snabbt bli van vid att vistas i den höga,
fina miljön. Det har alltid funnits en säkerhetsgräns i dessa Pyramider av
Ljus, som innebär att man inte kan koppla sig till en höge frekvensnivå än
man säkert kan integrera. När ni är redo att initieras till de högre
dimensionernas nivåer av Ljus, kommer era änglaguider att se till att er
personliga pyramid automatiskt formas på den lämpliga dimensionens nivå ,
och frekvenserna kommer gradvis att ökas när ni integrerar och använder dem
i era fysiska verkligheter. Vi har många gånger understrukit att det finns
universella lagar som styr alla aspekter av Skapelsen, från det största och
mest dynamiska ned till det allra minsta. Det har alltid varit vår högsta
önskan att lära er de universella lagarna av Skapelse, och visa er hur man
använder dem på det fysiska planet för att skapa en värld av harmoni, frid,
kärleksfulla relationer och överflöd. Så länge som ni allierar era
önskningar med ert Högre Jags för allas högsta bästa, har ni förmågan att
skapa allt ni kan föreställa er. Vi kan ge er information och vägledning,
men ni måste ta de nödvändiga stegen för att integrera kunskapen och göra
den till visdom, och sedan bli det levande förkroppsligandet av denna
visdom.

Kan ni föreställa er vilken fantastisk gåva det skulle vara att få glömskans
slöja bortlyft och minnas ALLT från det förflutna: vem man verkligen är, var
man har varit, och de många fenomenala äventyr som man haft? Det är dags,
kära ni, men inte förrän ni har helat det förflutna och neutraliserat de
smärtsamma minnena och det som verkat som misslyckanden, så att allt ni kan
minnas är den fantastiska upplevelsen av en fysisk kropp som ni upplevde
innan ni sjönk ned i tätheten, och den enorma glädje och tillfredställelse
som ni har fått av era erfarenheter i den materiella världen.
Som har sagts många gånger förut, "Som i himmelen, så ock på Jorden".
Uttryckt på ett annat sätt," Mikrokosmos är en kopia av makrokosmos".
Därför, är det viktigt för er förståelse att ni inser och accepterar det
faktum att var och en av er är en Gudomlig Gnista från den Högsta Skaparen i
en manifesterad form, var ni än befinner er i livet, eller vilka de
omständigheter är som ni valde att uppleva under denna korta inkarnation. Ni
kom till Jorden för att fullfölja er del av det Gudomliga Uppdraget för
denna universella erfarenhet, och att uträtta vår Fder/Moder Guds affärer
som en medskapare av nya världar utan slut. I Kärndiamantcellen har ni
lagrat potentialen att bli eller ha vad än ni kan föreställa er. Vi
poängterar detta gång på gång, men ni har ännu inte helt accepterat denna
universella sanning.

Gudinnans, Metatrons, Melchizedeks och Michaels ordnar frodas och är väl
representerade på Jorden. Ni, de förkroppsligade Legionerna av Ljuskrigare,
under min vägledning är starka, aktiva och växer i övertygelse inom varje
område och på varje nivå på Jorden, och ni förankrar mer och mer
Ljusmedvetande och förnyar era fysiska, mentala, emotionella och eteriska
kroppar. Det finns en mäktig legion av änglavarelser som bär
Gudsmedvetandets aspekter, egenskaper och dygder, och det finns också
representanter i fysisk form för alla de stora Ljusvarelserna på Jorden
(fast i ett mycket delat/förminskat tillstånd), och fler och fler mycket
gamla och mäktiga själar/varelser föds varje dag. Det är ett stort inflöde
av mästarvarelser av Ljus som väntar på att anta fysisk form, för de vill
befinna sig vid frontlinjen för erfarenhet när detta mirakel av
transformation sker på er lilla planet. Kära ni, vi ber er att lyfta er över
turbulensen och kaoset som råder runt omkring er. Rikta er blick mot
stjärnorna som representerar de höga mål ni söker. Känslor av sorg, ilska,
skuld eller rädsla ger bara bränsle till det negativa kollektiva medvetandet
i de lägre dimensionerna; de gynnar ingen. Som en självmästare lär ni er att
uttrycka och projicera medkännande empati innesluten i ovillkorlig kärlek,
och ni vet att till slut kommer det högsta bästa för alla att råda.
Detta är verkligen tider av stor prövning för mänskligheten när naturens
element försöker återföra Jorden till balans och harmoni, både inre och
yttre. Planeten Jorden är levande, men inte frisk, för denna stora kännande
Varelse har lidit av de verkningar som mänsklighetens disharmoniska
vibrationella tankemönster och handlingar har resulterat i under eoner av
tid. Er värdplanet går också igenom den snabba processen att frigöra och
skaka av sig de tredje och fjärde dimensionernas fängelsebojor. De gamla
labyrinterna och leylinjerna djupt ned i och runt om Jorden är åter igen
fyllda med Livets helande elixir, och de sedan länge vilande kännande
kristallina strukturerna djupt ned i Jorden vaknar också upp igen.
Ni är bärarna av denna transformerande påfyllning av Kristallint Levande
Ljus, och det är ni bärarna av det Levande Ljuset, som kommer att avgöra
placeringen av de nya heliga kraftcentren runt om på Jorden, likaväl som
placeringarna av de jordiska Ljusstäderna och Ljusstationerna för lärande
och transformation. Ni, de samlade Ljuslegionerna, är de som måste koppla er
till dessa fantastiska Städer och förankra de högre frekvenserna av
strålande Ljus på och i Jorden. När ni kopplar er till och fylls till
brädden med varje nivå av Levande Ljus, kommer ni att ta det ni behöver för
er egen transformation, och resten kommer att ges till Jorden och den övriga
mänskligheten genom er Levande Ljusandning. Ni har lärt er vikten av att
använda Oändlighetsandningen, och de av er som stadigt har använt denna
heliga process har vunnit många fördelar från Livets Prana (andning fylld
med Skapelsens Levande Ljus).
Att fullända Oändlighetsandningen, den Stilla Punktens paus och den Binära
Sekvensmeditationen kommer att hjälpa er att gå genom den multidimensionella
dörren djupt i det Heliga Hjärtat, och genom detta kan ni snabbt komma till
er Pyramid av Ljus och Kraft, och förberedas för att nå den Ljusport som
leder till er närmaste Ljusstaden.
Ridån faller för det drama som utspelats på Jorden under gångna tider nu när
den spännande nya planen och visionen för framtiden utvecklas. Ni som
förtjänat rätten till att åter igen bli utsedda till medskapare för de
världar som ska komma, blir ombedda att modigt sträcka sig uppåt och utåt
och ta emot de gåvor som finns i de stora Ljusstäderna: dygder, egenskaper
och attribut som kommer att förse er med allt ni behöver för att bli mästare
av det Levande Ljuset. Vi, era bröder och systrar i de högre världarna
väntar på er. Vi har saknat er djupt. Vår Fader/Moder Guds utstrålning lyser
ned över er, nu och för evigt. Ni är djupt älskade.

JAG ÄR Ärkeängel Michel.


MEDDELANDEN FRÅN ÄRKEÄNGELN MIKAEL
maj 2006

"ATT FÅ TILLGÅNG TILL LJUSSTÄDERNA I DE HÖGRE DIMENSIONERNA OCH DET LEVANDE LJUSET."
UTSANDA GENOM RONNA HERMAN


Kära mästare, för många år sedan, sände jag ut ett meddelande med titeln
"Mandat för förändring". Den första meningen löd, "Jag vill ge er ett
uppdrag för de kommande månaderna och för det nya millenniet. Ta det till er
om ni vill, för detta är några av de viktigaste, mest kritiska år som ni
kommer att uppleva på planeten Jorden. Jag har berättat för er att detta är
år av integration, integritet, och av att överbrygga de tredje och fjärde
dimensionernas illusion."

Många av er som söker Ljuset tog detta meddelande till hjärtat och har
flitigt försökt att transmutera eller eliminera gamla begränsade
tankemönster och den gamla snävt fokuserade verkligheten. Ni har lärt er att
vända medvetandet till hjärtcentret och att leva i NUET, och genom detta
balansera och harmonisera era egna kraftfält och gradvis expandera den
heliga sfär som omgärdar er längre ut och längre ut i världen.
Under en mycket lång tid har vi förberett er för er andliga resa tillbaka
till högre dimensionellt medvetande, och integrationen av det större Guds
Jaget. Vi är mycket glada över att informera er om att allt nu är på plats
för nästa fas i den snabba uppstigningsprocessen. Vi kommer att ge en
återblick över en liten av den viktiga information som vi har gett er så att
ni förstår det som händer, och också för att hjälpa er att förbereda er för
dessa fantastiska tider:


Vi har gett er den välsignade gåvan hur man får tillgång till och bygger sin
Pyramid av Kraft i den femte dimensionen. Detta var för att visa er hur
enkelt man kan manifestera sina önskningar när man inte är påverkad av det
kollektiva medvetandet och förvrängningarna i de tredje och fjärde
dimensionerna. Vi lärde er hur man frigör gamla uttjänta överenskommelser
och potentiella karmiska "troliga framtider", genom att höja och balansera
era frekvensmönster, och gå igenom processen att stiga av karmahjulet och in
i ett tillstånd av nåd. Ni lärde er snabbt hur man helar det förflutna och
skisserar framtiden med hjälp av era änglavänner: men den viktigaste
aspekten med att spendera tid i den femtedimensionella pyramiden var att
hjälpa er bli acklimatiserade och vana vid att fungera i en
femtedimensionell miljö.

De av er som troget har hållit kursen gör stora framsteg i att bli en
"levande meditation", och är på god väg att nå självmästerskap. Som
medskapare av frid, glädje och överflöd har ni blivit mycket mera
disciplinerade i era tankar, handlingar och gärningar. När man är
"hjärtcentrerad" och "själsfokuserad", går man snabbt genom de utmaningar,
prövningar och möjligheter man möter, och när man processar dem tar man den
kunskap man fått av erfarenheten och gör den till en mästares visdom.
Vi har återigen bett att vår budbärare ska ta delar från ett äldre
meddelande som kommer att ge er en bättre förståelse för den process som nu
utvecklas på er planet under detta kritiska år:


"Vi har ofta talat om portalöppningar och Ljusstäder; men ni förstår ännu
inte helt vad vi försöker tala om för er. Vi har också sagt er att det finns
fantastiska Varelser av Ljus från hela Omniversum som har rest till er
galax, ert solsystem och er planet för att observera den fenomenala
transformationsprocess som nu fortskrider. I det förflutna sände dessa stora
Varelser ned delar av sig själva; men på grund av att detta är en kritikisk
och viktig era i ert universums evolution, och särskilt för Jorden och dess
solsystem, ombads de att träda fram i all sin kraft och storslagenhet. Om ni
förstår hur detta universum fungerar, då vet ni att det inte är möjligt för
några av dessa Stora Varelser att stiga ned i de lägre dimensionerna där ni
finns med hela sin fulländning och glans. Kom ihåg att vi har berättat för
er att alla de stora mästarna, avatarerna och budbärarna från Skaparen,
endast tog med sig en liten facett av sin verkliga fulländning in i den
fysiska kropp de inkarnerade i när de vandrade bland er.


För att dessa Skaparens emissarier skulle kunna göra denna resa ned från de
högsta världarna i Skapelsen, formade de stora sfärer av Ljus som innehöll
frekvenser och geometriska mönster av Ljus från de dimensioner de kom ifrån.
Deras Solar av Ljus innehöll alla dygder, attribut, kvaliteter och aspekter
från deras hemmiljö, och också all den visdom, kunskap och information som
de ville ge till mänskligheten. Var och en av dessa Varelser bar specifika
gåvor och talanger som de fått direkt från den Högsta Skaparens hjärta och
sinne. Några av dessa har gjorts tillgängliga för er via Pyramiderna av Ljus
som ni skapat i den femte dimensionen. Dessa stora Ljusskepp eller städer av
Ljus är nu stadigt på plats i de högre dimensionerna i hela er galax och med
en högre koncentration av dessa fantasiska strukturer på många nyckelplatser
runt Jorden. De portalöppningar med obegränsad potential som ni har hört
talas om, och som ni också hjälpt till att öppna, är portar till dessa
städer av Ljus och genom dem ni kan ni få tillgång till allt det fantastiska
de innehåller och för första gången sedan ni lämnade era hem bland
stjärnorna, kommer ni att samarbeta och kommunicera med dessa fenomenala
Varelser.

Många städer och platser på Jorden har varit och kommer att betecknas som
Ljus Städer och stora uppstigningspelare av Ljus kommer att stråla ut från
de högre världarna genom era ansträngningar. Tusentals människor flyttar
till dessa städer, dragna dit av en oförklarlig drivkraft eller impuls. Det
finns andra platser som har benämnts som Ljus Stationer där centrum för
lärande, healing och andliga visdom kommer att skapas. Tusentals kära själar
kommer att dras till dessa platser för att få kunskap, bli helade och för
att förenas med sina själsfamiljer eller reskamrater. De kommer att ta med
frön av ny Skapelse och visdom med tillbaka till sina hem och de kommer att
utstråla dessa transformerande frekvenser från Världarna av Ljus till alla
runt omkring dem."

Vi kommer nu att ge er en mera detaljerad översikt över hur fantastiska
dessa städer av Ljus är, vad de innehåller och deras syfte: Ljusstäderna är
enorma sfärer som finns inom och beskyddas av ett gyllene band av
Skaparljus. De införlivar kvalificerade dimensionella sfärer, varje sfär
separeras från de andra av Ljusmembran. Den centrala sfären innehåller en
fraktion av den Högsta Skaparens Diamantkärna, och den alstrar ett kraftfält
för varje Ljusstad. Nästa koncentriska, inre dimensionella cirkel runt
kärnsfären innehåller den vibrationella Essensen från vår Fader/Moder Gud
för detta universum, och i denna cirkel finns det Gudomliga
temat/planen/översikten för detta universum lagrat, tillsammans med skissen
för framtiden, som nu aktivt strålas ut till hela universums alla
dimensionella nivåer och särskilt till Jorden och dess solsystem.
Det finns inte plats här för att i detalj förklara vad varje av de
återstående dimensionella nivåerna består av; därför får det räcka med att
säga att Ljusstäderna innehåller ett mikrokosmos av detta universums
dimensioner sex till tolv, tillsammans med den lysande utstrålningen från
den Högsta Skaparen som den centrala solen/kärnan. Inom varje Ljusstad finns
representanter för Elohim, Skaparråden med tjugofyra, tolv och nio. Det
finns representanter för Metatrons Orden, Michaels och Melchizedeks Orden,
och också Skaparsöner och döttrar (som i framtiden kommer att bli de
Samskapande Gudarna för nya universum, galaxer, stjärnsystem, solsystem och
planeter.) Där finns en skara av ärkeänglar och änglavarelser i varje
Ljusstad, representanter från Serafimerna och många andra änglaordnar. För
många av er som har nått en viss nivå av Upplysning, har er Jag Ärnärvaro
sänt ned en kraftfull aspekt av ert "Guds Jag" till den Ljusstad som finns
närmast er, så att den är mera lättillgänglig för er, när ni via portarna
besöker och vänjer er vid dessa fantastiska städer av Ljus. Som ni vet,
strålades de högre frekvenserna av Ljus ned över Jorden i större och större
mängd tills den Harmoniska Konvergensen 1987. Vid denna tid beslutades det
att de vibrationella frekvensmönstren hade nått en nivå där det skulle bli
alldeles för kaotiskt för Jorden och den större delen av mänskligheten att
försöka integrera och processa ännu högre frekvenspåslag. Därför sändes det
ut ett stort anrop och ni, de "sovande Stjärnfröna", började vakna upp. Ni
blev det vi kallade omvandlarna av Ljus, utsändarna och "lysande andliga
stavar", som andades in det Levande Ljuset, sände ut det ned till er
välsignade planets kärna så att det blandades med er Jords Essens innan det
sändes ut i världen via era hjärtchakran och Solarkraftcenter. Genom era
rena avsikter, utan att ens känna till detaljerna eller de vetenskapliga
skälen till vad era Högre Jag guidade er till att göra, började ni,
Ljusarbetarna att sprida och bygga den Kristallina Griden av Ljus runt
världen, och fast förankra den till de gamla befintliga griderna och
leylinjerna i Jorden.

Ni är också de som har rest runt om i världen, besökt de heliga platserna
och de viktiga kraftplatserna under Andlig ledning, och hjälpt till att
aktivera många av de stora, halvt vilande, medvetna kristallina strukturerna
djupt i Jorden. Ni har förankrat, aktiverat och fått kraft av de
historiebärande kristallerna och stenarna, och ni har haft egna "Stjärnfrö
aktiveringar" och också upplevt minnen från några av era viktigaste liv på
Jorden. Nu är det dags för nästa uppdrag, kära ni. Det är ni, Ljusets
krigare, som måste stiga uppåt i uppstigningspelaren som innehåller en
dubbel helixspiral av Ljus, och genom den kan man få tillgång till den
yttersta sfären i en Ljusstad (den högra, medsols spiralen kommer att ta er
upp till Ljusstaden, och den vänstra, motsols spiralen kommer att föra er
tillbaka ned till det jordiska planet). Men varje gång ni besöker en
Ljusstad, kommer ni att integrera och ta med er till Jorden lite mera av de
höga frekvenserna av Ljus som innehåller den Gudomliga blåkopian för
mänsklighetens och Jordens framtid. Ni kommer också att få tillgång till de
vibrationella mönstren för er perfekta Ljuskropp, när ni försöker att återfå
den hälsa, vitalitet och det långa liv som ni ursprungligen var menade att
ha.

Portarna är nu öppna, men ni måste stiga upp och gå in, för denna stora gåva
av strålande Ljus är bara tillgänglig för dem som stadigt går vägen mot
uppstigning, och är kapabla att bli "Döpta i det Levande Ljuset" av ny
Skapelse. Var inte rädda, kära ni, för precis som en elev i ett ashram eller
en skola för initiering, måste ni långsamt arbeta er igenom de olika
nivåerna av medvetande. Nyckeln till varje högre dimensionellt inre rum är
vibrationell, var och en högre och mera utsökt än den förra. Om ni har läst
våra meddelanden under de senaste åren, och har försökt integrera bara en
liten del av våra lärdomar, är ni redo att vara en del av detta stora
uppdrag och att komma till en Ljusstad. Om ni fortfarande tvivlar, gå till
er pyramid av Ljus och lägg er på kristallbordet där inne. Be era
änglavänner att hjälpa er med att harmonisera era inre och yttre
frekvensmönster, och medan ni befinner er i ett meditativt tillstånd, med
ren avsikt, föreställ er den dubbla helixspiralen av Ljus. Se er själva
lyftas upp i den högra spiralen och låt det Högre Jaget att hålla i er resa
in i Ljusstaden. Ställ inga villkor på er resa eller förvänta er ett
särskilt resultat. Låt Anden vara er guide och ni kommer inte att gå vilse.
Ni kommer att fyllas med lämplig mängd Skaparljus, så mycket som ni kan
integrera, processa och sända ut i världen. Inte mer, inte mindre. Gradvis
kommer ni, de uppstigande Stjärnfröna, att gå längre och längre in i det
inre rummet av Ljus när ni tar mer och mer av Skaparens Ljus och den
Gudomliga Planen för framtiden tillbaka till Jorden. Som det har sagts så
många gånger, "När ni lyfts upp, så lyfts också Jorden och alla dess
innevånare". Det är därför vi ber er, budbärare, Ljusarbetare och Jordens
beskyddare runt om i världen, att samlas för att för att gå till
Ljusstäderna, och gemensamt förankra dessa uppstigningsportar på Jorden. Vi
kommer först att fokusera på större portar, de som är intonade till
strategiska kraftpunkter runt om på Jorden, så att de gamla griderna och
leylinjerna kan sammansmälta med de kristallina grider som är de nya
kraftgriderna för mänsklighetens och Jordens uppstigning. Så småningom
kommer varje område på Jorden att bli "inkopplade" till dessa uppstigningens
kraftkällor. Följ era hjärtans och själars viskningar, kära ni, och ni
kommer att vägledas till den roll ni har att spela i det stora drama som är
under utveckling. Alla positiva ansträngningar, hur små de än är, kommer att
läggas till helheten när vi marscherar framåt tillsammans in i den Nya
Tiden. Jag är alltid nära för att guida och beskydda er.

JAG ÄR Ärkeängel Michel.

MEDDELANDEN FRÅN ÄRKEÄNGELN MIKAEL april 2006

"Att skapa en formel för framtiden."
UTSANDA GENOM RONNA HERMAN

Kära mästare av Ljus, jag välkomnar möjligheten att åter igen förena mitt medvetande med ert, att fylla era hjärtan och era själar med kärlek och inspiration och att ge er uppmuntran och stöd under dessa omskakande tider. Det är min önskan att ni genom dessa meddelanden ska känna och veta att jag verkligen är med er och med er tillåtelse, kommer jag att kontakta era Högre Jag och sammansmälta min energi med er på den nivå som ni kan ta emot den.

Genom de meddelanden av hopp, inspiration och visdom som vi ger er, och de seminarier som vår budbärare håller på vår begäran, är det vår avsikt att skapa en känsla av harmoni, glädje och att blanda energier på den djupaste, innersta kärnnivån under dessa osäkra och utmanande tider för alla Varelser på Jordeplanet. Ni befinner er i en cykel där många lager av negativ energi löses upp, inklusive de energibarriärer som blev placerade runt hjärtat i det förflutna för att beskydda och isolera era emotionella och fysiska kroppar från smärtan och lidandet i de tredje och fjärde dimensionerna. Dammluckorna i den emotionella kroppen öppnas på vid gavel när dessa energier gradvis blir upplösta, och den värdefulla gåvan från vår Heliga Ande, tar åter igen plats i det Heliga Hjärtats kammare. Under året när ni, Stjärnfrörepresentanterna, från hela världen samlas, kommer ni att få en möjlighet att skapa en del av ”framtidens formula”. Som Ljusbärare kommer ni att bära fröna till självmästerskap och ett nytt medvetande med er när ni kommer hem. Var övertygade om att de av er som kopplar sig till denna fantastiska energi från de högre världarna på hemmaplan eller vid andra sammankomster får också en ingjutning av höga energier av Ny Skapelse. Ni kallas nu att tona in på en hög dimensionell nivå där det inte finns några begränsningar i tid eller rum, eller några barriärer som hindrar er när allt gradvis blir Ett i Anden. Det är dags att närma sig mästarna och ta emot en välsignelse från vår Fader/Moder Gud. Jorden blir badad i en fantastiskt Gudomlig Ljussubstans som når in till den innersta kärnan och varje varelse kommer att bli välsignad och uppmärksammad. Alla befinner sig på någon nivå på vägen mot utveckling och transcendens, ingen blir kvarlämnad.

Vet detta, var och en av er kan göra en skillnad, och kallas att bli en Ljusets Fanbärare. Det är viktigt att ni alla blir medvetna om att de som blivit hamnat i strålkastarljuset eller stigit ut i offentligheten inte är annorlunda än ni. Ja, de är speciella, unika och välsignade, men det är ni också, var och en av er. De har alla upplevt initieringens prövningar och tester och vandrat genom själens mörka natt in i Upplysningens Ljus. Det de har gemensamt är orubblighet, för hur smärtsam erfarenheten än varit, eller hur ensamma de har känt sig, eller hur dyster framtiden verkat, gav de ALDRIG UPP. De framhärdade, och de övervann tills de triumferande segrade och nådde enhet och harmoni med Anden, redo att acceptera och uppfylla sitt Gudomliga Uppdrag.

Många av er som har integrerat ett högre medvetande får nu tillgång till ny visdom och upplever en känsla av harmoni i det innersta Jaget. Men ni har fortfarande tvivel och är motvilliga till att dela med er av era insikter med andra därför att ni är rädda för att verka löjliga, eller att ni kommer att hånas om ni försöker föra vidare det som ni har lärt er. Det finns en universell lag som säger att man inte bara måste vara ett exempel på sitt nya upplysta tillstånd, utan man måste föra visdomen och förståelsen som man samlat vidare så att man kan gå framåt till nästa nivå. Ni är elever på vägen mot initiering, ni praktiserar andligt mästerskap och medskapande, och ni är också en lärare med ett budskap att dela med er av via era handlingar, ord och gärningar.

När ni går djupare in er nya, expanderade verklighet och Varandetillstånd, kommer många tankeformer, vanor, kulturella tabun, tillåten respons och accepterade uppförandemönster att bli modifierade och förändrade. Många seder från den gamla verkligheten kommer att ses som barbariska och kommer att ses som det de är, läror hos den oupplysta massan skapade för att kontrollera, dominera, förslava och erövra.

Vi ber er att vara djärva, att var uppfinningsrika, sluta gömma er bakom medelmåttighetens sköld, att vara pionjärer som vågar vara annorlunda. Detta är en av många facetter och faser i processen att acceptera och hantera er kraft, kära ni. Det är enkelt att följa massorna, att stanna inom strukturen av populära och accepterade övertygelser, gränserna och reglerna som satts av dem som haft kontrollen i det förflutna. Det är tydligt att deras regim är över, deras kraft minskar, deras dagar av dominans närmar sig slutet. Rädslospridarna gör ursinniga försök att behålla kontrollen över er och massorna, för deras makt är baserad på rädsla och skrämsel. Därför, är det viktigt att det finns mästare av Ljus, Andliga krigare redo att axla ledarskapsroller och ta plats, de som är redo och villiga att vara exempel på att guida och vägleda, att hålla fokus på den nya visionen, den nya planen för Himmelriket på Jorden, och se till att det blir manifesterat för allas högsta bästa. Ni har alla en viktig roll att spela. Ni kan inte längre avsäga er er auktoritet eller passivt följa dit andra leder er. Ni måste ta en aktiv del och spela den roll ni tilldelats av ert Gudomliga Jag för att uppnå det som kommer att vara er gåva och ert bidrag till helheten.

Kom ihåg mina modiga krigare, ni måste svepa er osynlighetsmantel runt er, och ni måste stärka er beslutsamhet och höja ert medvetande över hullingarna, fröna av tvivel och kritik som kommer att projiceras mot er. När massorna kommer i gungning och gapet mellan det tredje/fjärdedimensionella och det femtedimensionella medvetandet vidgas, kommer energierna av motstånd, förbittring och upproriskhet att spys ut över dem som fortfarande befinner sig i skugglandets illusion av separation och negativitet. De kommer att uppleva stor rädsla inför de förändringar som kommer att ske, de kommer att bli förbittrade över att de blir knuffade ut ur sin komfortzon, även om det är en verklighet av begränsning och lidande. De kommer att försöka att misskreditera och skada er, men ni får inte vackla. Ni måste handla med integritet, inte döma, utan utstråla kärleksenergi till alla, och inta en mästares ställning genom att välsigna dem och gå vidare mot mera fruktbara marker. Ni får inte försöka förändra deras sinnen, utan lära genom exempel, tala er sanning på deras nivå av förståelse, och tala om för dem att det finns många vägar tillbaka till Skaparens Enhet. Var varsamma, men starka i era övertygelser; medkännande, men låt er inte fångas i deras dramer, deras klagan; förbli glädjefyllda och entusiastiska så att de börjar undra vad som gör er så olika. De kommer verkligen att märka det och de kommer att undra, och en dag kommer de att agera, för ni har sått förändringens frön i deras auriska fält och deras hjärtan. Dessa frön kommer inte att förnekas, de kommer att frodas, och en dag kommer de att spricka ut och blomma ut till en gudomlig otillfredsställelse som kommer att knuffa dem mot lärjungens väg.

Kära mästare, jag vill denna dag ge er en ännu större ingjutning av den Första Strålen av Gudomlig Kraft, Vilja och Auktoritet som förberedelse för de utmaningar som kommer. Den tiden är nu, den har börjat, det som ni har drömt om, längtat efter och förberett er för, från den djupaste nivån av er Varelse. Ni behöver inte längre leva på tro, hopp och önskningar, för bevisen och substansen i mänsklighetens evolution till ett högre tillstånd av medvetande är tydliga på olika nivåer i alla och allt på er Jord.

Ni lär er era läxor väl, mina kära vänner. Ni är på god väg mot att tygla egojaget och alliera det med det Högre Jaget och era Guds Jag och Gudomliga Jags fantastiska attribut och gåvor. Ni försöker att styra era tankar och hålla era känslor på en jämn nivå. Ni har lärt er att ren kärlek måste komma från hjärtats källa och den måste först genomsyra Jaget innan den kan stråla ut som en välsignad gåva till andra. Ni gör stora framsteg i att bli ickedömande och objektiva, och ni låter händelser och interaktioner med andra att låsa upp era skattkistor av visdom, och lär er att manifestationens gåva har sitt ursprung i att leva i NUET. Ni har upplevt fridfullheten och de magiska tingen i de högre dimensionerna när ni rör er mellan de olika nivåerna och frekvenserna av högre medvetande, och ni vet att det är här ni vill vara.

Ja det är fortfarande många läxor att lära och det kommer det alltid att vara, men nu har ni insikten att kunna se det rättvisa och det perfekta i dansen och det livets drama som ni upplever varje dag. Ni är redo att ta ett stort steg framåt, kära ni, och det är dags för er att inta er rätta plats i denna stora händelse, Jordens och mänsklighetens uppstigning. Ert Ljus strålar ut och när det sammanlänkas med Ljus från andra upplysta Varelser växer det i styrka och kraft, och genomtränger och ingjuter det Gyllene Eteriska Nätet på er hemplanet. Ni är alla på väg uppåt till nästa nivå på uppstigningsstegen. Det är många ledarskapspositioner som väntar på att fyllas när massornas uppvaknande accelererar och många börjar gå vägen mot initiation.

Jag känner att det fortfarande finns tvivel och tvekan inom några av er när era egon lägger ut hinder av rädsla och en känsla av otillräcklighet i era sinnen. När det kämpar för att behålla kontrollen över er, hör jag egojagets röst viska i det inre, ”Vad kan jag göra? Hur kan jag tjäna? Vad har jag att erbjuda?” Jag säger er att ni inte kan vara svaga i hjärtat eller timida i Anden, för när ni når fullt självmästerskapet under de närmaste åren, kommer er värld och verklighetsbild att förändras dramatiskt. Det är dags att stiga fram med mod och beslutsamhet när ni återtar det Universella arvet. Det väntar på er inom en inte så avlägsen framtid, mina modiga krigare, men ni måste dra till er den universella Ljussubstansenergi som ni kommer att använda för att forma och skapa er fantastiska nya värld och ni kommer att bli katalysatorerna och vägledarna för nästa nya äventyr i medvetande. Ni måste ingjuta era visioner med känslor av mod och upphetsning; ni måste vara djärva och modiga när ni går emot den allmänna uppfattningens tidvattensvåg, och frigör er från det kollektiva medvetandets stryptag. Ni måste tala ord som resonerar med vibrationerna av framgång, och ni måste handla som och anta en vinnares hållning. Ni måste våga riskera allt när ni bevisar för er själva att när ni är i harmoni med Anden, kommer vad ni än ger fritt med kärleksfull avsikt tillbaka till er tiofalt. Nu mer än någonsin, har ni redskapen för manifestation i era händer. Ni måste stiga ut er komfortzon, och frigöra allt som inte längre tjänar er. Ni vet alla var detta passar in, för det har stirrat er i ansiktet under flera månader och till och med år, och kommer att bli till och med mera outhärdligt tills ni till slut veknar och frigör det som håller er tillbaka.

Kära ni, under dessa tider av stor förändring, har jag erbjudit det som togs från er för så länge sedan, det som ni har längtat efter i djupet av er Varelse, det som kommer att återställa er kontakt med Skapelsen energier: den Första Strålen av Gudomlig Vilja, Kraft, Sanning och Tapperhet. Vi har gett er visdomen och redskapen för att hjälpa er på er resa mot framtiden. Dar ni nytta av dessa fantastiska välsignelser? Om inte, vad väntar ni på?

Glömskans slöja lyfts snabbt från era medvetanden, och det är vår önskan att ni så snabbt som möjligt återfår den krona av strålglans som vackert symboliseras av den stora Frihetsstatyn. Många av er har integrerat, harmoniserat och aktiverat de Sju Strålarnas dygder och attribut, och är på god väg att anta den fulla kraften i de fem Högre Strålarna av Upplysning som har blivit tillgängliga för er. Åter igen, denna strålande krona kommer att lysa från era huvuden, och ni kommer att för evigt bli igenkänd som en Gudomlig Varelse, och en emissarie av Ljus på ett uppdrag för vår Fader/Moder Gud och den Högsta Skaparen.

Jag är stolt över att vara mänsklighetens beskyddare och en bärare av Skaparsanning. Vill ni inte förena er med mig som en fanbärare i denna, den avancerade fasen av uttryck och lärande på planeten Jorden, när ni förbereder er för att komma tillbaka till de högre världarna av medvetande och återta er Gudomliga födslorätt? Sträck er utåt, kära ni, och vänd er inåt också. Vi väntar på att stråla ned över er all den kärlek och de gåvor som ni kan ta emot.

JAG ÄR Ärkeängel Michel.